Bygga höghöjdsbana?

Vi byggde vår första höghöjdsbana för 20 år sedan. Under den här tiden har mycket hänt både vad det gäller höghöjdsbanor och höghöjdsarbete. Många frågande om detta inte var en aktivitet som skulle gå över men först nu upplever vi att intresset fått en verklig skjuts. Sedan några år tillbaka hjälper vi även andra företag att bygga höghöjdsbanor samt utföra annat höghöjdsarbete.

 

Vi har bl a byggt banor vid Torpön vid Sommen, Omberg, Motala, Björnögården i Västerås, First Camp vid Kolmårdens djurpark, Julared Mullsjö, Äventyrsberget Västervik, Kungsbygget Halmstad, Knapped Karlskoga, Björneparken och Narvikfjellet i Norge mfl.

 

 


 

Europeisk norm

Höghöjdsbanorna byggs säkerhetsmässigt enligt den europeiska normen EN15 567-1 och med största möjliga hänsyn taget för att påverka trädens fysiologi så lite som möjligt. För att kunna hänga med i vad som händer är vi medlemmar i ERCA (European Ropes Course Association). Genom ERCA har vi också gått utbildningar i utbildning, räddning och inspektion.

 

Utvecklingen går allt mer från traditionell säkring, där man har två säkringar och flyttar en i taget vid varje träd/ stolpe till olika former av kontinuerlig säkring, där man går hela banan utan att koppla om sin säkring.

 

 

De senaste åren har det även kommit olika former av "smart belay" dvs båda säkringarna går inte att öppna samtidigt.

 


 

Uppgradera din gamla anläggning

Givetvis kan vi bygga om din "gamla" bana och ersätta med ett kontinuerligt system om du önskar. Förutom 100% säkerhet får man också kortare instruktionstid och högre frekvens det vill säga möjlighet för fler att hinna klättra. Vi kan även installera smart belay.

 

Vid Sörsjöns äventyrspark finns t ex Altus system som är ett väl fungerade alternativ till skapligt pris. Vi har också avtal med On the ropes för uppsättning av deras system "Roperoller" på banor i framförallt i Sverige. Roperoller har vajern för varje hinder inskruvad separat vilket underlättar vid service och byte av vajer. Den mycket kraftiga vajerarmen spänns fast runt träden med spännremmar.

 

Roperoller har ett kullagrat linbanehjul vilket gör att detta system passar perfekt om det är lite längre linbanor och deras nya hjul har även backspärr så att man inte kan rulla tillbaka när man är framme på en plattform. 

Sveriges första Roperollersystem byggdes under mars/april 2013 vid Julared, Habo och ett nytt är på gång i Vaxholm.

 

 

2015 ändrade vi  Kungsbyggets zipline så att den blev dubbel och landar i ett stort torn. Vi byggde även om vår egen zipline vid Sörsjöns äventyrspark till dubbel för att minska våra köer samt satte upp en lång zipline vid Äventyrsberget Västervik mm.

 

 2016 hjälpte vi Treewalker att slutföra 5 höghöjdsbanor i Löddeköping, byggde 2 banor med det kontinuerliga systemet Saferoller i Torpshammar samt utvecklade banan i Julared med 3 ziplines.

Vi hann också med att hjälpa Orbaden ziplines med lite på deras nya anläggning samt att sätta Saferoller säkerhetssystem på 6 banor åt Skellefteå adventurepark.

Äntligen blev också Polarparken i Bardu färdiga med sin nya zipline.

 

Våren 2017 satsade vi en hel del på våra egna banor med 3 nya men har ändå hunnit med att hjälpa Dalslandsaktiviteter med att sätta upp ett säkerhetssystem från Kanoepeo (roperunner) samt påbörja en ziplineanäggning i Skåne.

 

Under våren 2018 har vi hjälpt till med 9 Roperollerbanor i Vaxholm, Saferollerbanor vid Buagärde söder om Borås, Clic-it i Örebro och fler banor i Skellefteå.

 

Sveriges höghöjdsbanor

 

Det senaste året har vi tillsammans med andra jobbat för att få igång en branschorganisation för höghöjdsbanor/ ziplines.

Nu har Sveriges höghöjdsbanor bildats och vi gör det vi kan för att nå ut till alla anläggningar. Den första gemensamma träffen blev 170308 då vi bl a diskuterade säkerhetsnormen 15 567 samt årlig inspektion.

 

2017 var vi 44 medlemsföretag och vi hoppas på fler i år.

 

Maila gärna frågor till anders@aventyrsupplevelser.com som är ordförande 2017-18.

Branschsidan är under utveckling, titta gärna!  https://www.sverigeshb.info